جواب را آیت الله العظمی سیستانی میدهد:

1

سؤال: در ایام اعتکاف در مسجد دانشگاه، رفتن به کلاس و شرکت در درس جایز است ؟
پاسخ: موجب بطلان اعتکاف است .


2

سؤال: گفتگو با تلفن همراه در مسجد در ایام اعتکاف جایز است ؟
پاسخ: مانعى ندارد .


3

سؤال: آیا می توان در ایام البیض ( اعتکاف ) نیت به روزه قضاء عن ماء فی الذمه گرفت؟
پاسخ: اشکال ندارد .


4

سؤال: آیا میتوان برای غسل ام داوود از محل اعتکاف خارج شد ؟ بر فرض خروج باعث بطلان اعتکاف میشود ؟ و چه احکامی از قبیل قضا و کفاره بر مکلف واجب میشود ؟
پاسخ: جایز نیست خارج شود زیرا استحباب ان ثابت نیست و اگر خارج شد کفاره ندارد ولی اگر نذر کرده باشد باید دوباره انجام دهد و اگر نذر معین بوده یا در روز سوم بوده احتیاطا باید قضا کند.

دسته ها :
دوشنبه بیست و چهارم 4 1387
X